Φίλτρα Οξυγονοθεραπείας

Τα ιατρικά φίλτρα σήμερα πληρούν διάφορες λειτουργίες και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προφίλ εφαρμογών με υψηλή αξιοπιστία. Η προστασία των ασθενών, των χρηστών και των συσκευών είναι υψίστης σημασίας. Τα μέσα φίλτρων AEROvent® πληρούν αυτές τις απαιτήσεις σε λογική τιμή.