facebook

EnglishGreek

facebook

EnglishGreek

Νεφελοποιητές

Πρόκειται για απλές, εύχρηστες συσκευές, σχεδιασμένες για κατ’ οίκον νοσηλεία, των οποίων ο ρόλος είναι η μετατροπή του φαρμάκου από υγρή σε αέρια μορφή με αιωρούμενα μικροσταγονίδια που εύκολα μεταφέρονται στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα χωρίς να απαιτείται η προσπάθεια ή η συνεργασία και ο συντονισμός του ασθενούς.
Η χρήση των νεφελοποιητών στο σπίτι από ασθενείς με σοβαρά και χρόνια αναπνευστικά νοσήματα παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής ‘νοσοκομειακού τύπου’ θεραπείας και πιθανώς η μείωση πιθανότητας εισαγωγής στο νοσοκομείο.