Οξύμετρα

Το 97-98% του οξυγόνου στο αίμα μεταφέρεται συνδεδεμένο στην αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων ενώ το υπόλοιπο είναι διαλυμένο στο πλάσμα. Χρησιμοποιώντας υπέρυθρο φως στο σημείο μέτρησης, το οξύμετρο εκτιμά τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης. Τα περισσότερα οξύμετρα στην αγορά είναι παλμικά, δηλαδή διαθέτουν επίσης έναν αισθητήρα που μετράει τον αριθμό των καρδιακών παλμών.